Resertifikovan standard upravljanja društvenom odgovornošću IQNet SR 10

Preduzeće Rudnik ispunilo je zadate zahteve i postalo vlasnik sertifikata IQNet SR 10 (Social Responsibility Management Systems Requirements / Sistemi upravljanja društvenom odgovornošću) koji uspostavlja zahteve za definisanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta društvenom odgovornošću u organizaciji.

Sertifikat je dobijen u julu 2019.godine. Početkom  jula 2020. realizovana je prva redovna nadzorna provera koji su obavili proverivači sertifikacione kuće JUQS.  Preduzeće Rudnik je uspešno resertifikovalo standard IQNet SR 10:2015.
*IQNet (The International Certification Network) je međunarodno i najveće udruženje certifikacionih tela sa središtem u Bernu. Čini ga ukupno 37 certifikacionih tela.
*JUQS  (društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda - sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije) članica IQNet-a.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10