Saopštenje - Preduzeće Rudnik dobitnik međunarodnog priznanja

Na međunarodnom takmičenju Evropske komisije za bezbednost i zdravlje na radu u okviru kampanje “Zdrava radna mesta za sve generacije” preduzeće Rudnik i flotacija Rudnik doo je iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dobilo prestižno priznanje Evropske komisije na temu “Sveobuhvatno sprovođenje bezbednog i zdravog rada za sve zaposlene uz stalnu primenu i dopunu Akta o proceni rizika”.

Nagrada preduzeću Rudnik dodeljena je danas na Svečanoj konferenciji Međunarodne organizacije za bezbednost i zdravlje na radu u Valeti na Malti.

Preduzeće Rudnik je prvo i jedino preduzeće koje je iz Republike Srbije dobilo ovu prestižnu nagradu ali je ovo i prvi put da je jedna kompanija sa prostora bivše SFRJ ostvarila ovakav rezultat i priznanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Nagrada je uručena autorima rada, Zoranu Nedeljkoviću, izvršnom direktoru i Ljiljani Obrenović, savetnici za hemiju i ekologiju. Preduzeće Rudnik je jedino preduzeće – dobitnik nagrade koje nije članica EU.

U okviru takmičenja 2016. godine, prvi korak je predstavljao odabir najboljih praksi na nacionalnom nivou.  Izabrani najbolji kandidati u zemlji konkurisali su za oznaku primera najbolje prakse u Evropi. Nacionalno takmičenje u okviru Republike Srbije sprovelo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

Komisija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost na radu u selekciji predstavnika iz Srbije na međunarodnom takmičenju dobre prakse, od prispelih radova odabrala je da Republiku Srbiju na ovom prestižnom evropskom takmičenju predstavljaju dva preduzeća. Preduzeće Rudnik i flotacija "Rudnik" doo je bilo jedno od izabranih.

Rad na temu „Uspostavlјanje i unapređenje bezbednosti i zdravlјa na radu za sve zaposlene kroz praktično stručno osposoblјavanje i svakodnevnu procenu rizika na radnim mestima“poslat je na ocenjivanje komisiji u Evropsku agenciju za bezbednost i zdravlje na radu u Bilbao, u Španiju. Po završetku obrade 42 rada iz 23 različite zemlje i prema odluci žirija nagrađene su kompanije iz sledećih zemalja: Srbija, Nemačka, Belgija, Španija, Finska, Austrija i Mađarska.

Nagrađeni rad preduzeća Rudnik i flotacija Rudnik doo posebno je istakao uspešno sprovođenje socijalnog dijaloga ostvarenog između poslodavaca i predstavnika zaposlenih uz holistički - humanistički pristup realizacije i primene konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada kroz organizovanu prevenciju i to kroz osnovne principe:
•    Selekcija -  Nije svaki čovek za svaki posao
•    Stalno osposoblјavanje i obuke zaposlenih
•    Organizacija radne okoline
•    Stalno ostvarivanje socijalnog dijaloga na relaciji poslodavac - zaposleni
•    Tehnička zaštita
•    Zdravstveno obrazovanje i promocija zdravlja
•    Evidencija

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10