Primopredaja Sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje

primopredaja oio7U petak 20.decembra 2013.godine  u prostorijama preduzeća Rudnik doo izvršena je primopredaja Sistema za obaveštavanje i uzbunjivanje koji je izgrađen na brani jalovišta, prema članu 106. Zakona o vanrednim situacijama (Sl.gl.RS br. 111/09).

Rešenjem Vlade Srbije određeni smo kao ovlašćeno preduzeće za vanredne situacije. Stupanjem na snagu novog  Zakona o vanrednim situacijama, pristupilo se revitalizaciji postojećeg ali neupotrebljivog Sistema za OiU. Izradom celokupne projektne dokumentacije, overene od strane Sektora za vanredne situacije, svi poslovi i aktivnosti su završene. Preduzeće Rudnik je sa  pet alarmnih stanica povezano sa Regionalnim centrom u Čačku.

Preduzeće Rudnik je izvršilo zakonom predviđenu obavezu obaveštavanja i uzbunjivanja stanovništva nizvodno od brane jalovišta.  Zakonom je predviđeno da upravljanje sistemom za uzbunjivanje vrši nadležna služba Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Na primopredaji su se obratiti g.Aco Ilić, generalni direktor Rudnika i flotacije “Rudnik” doo, major Borivoje Gačić, komandant vatrogasnog bataljona, sektora za vanredne situacije Čačak, gđa.Bojana Nikolić, načelnik centra za OiU i g.Jovan Kon, pomoćnik direktora za kvalitet i marketing Instituta Mihajlo Pupin.

Po završetku konferencije potpisan je zapisnik o primopredaji sistema između generalnog direktora Ace Ilića i gđe. Bojane Nikolić, šefa odseka za upravljanje rizicima i civilnu zaštitu u odeljenju za vanredne situacije Čačak.

 

primopredaja oio1 primopredaja oio2 primopredaja oio3 primopredaja oio4

primopredaja oio5 primopredaja oio6 primopredaja oio7 primopredaja oio8

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10