Proizvodnja

OSNOVNI PODACI O LEŽIŠTU

Polimetalično ležište rudnik “Rudnik”, planina Rudnik i rudarska varošica Rudnik, nalaze se u centralnom delu Srbije, odnosno u jugozapadnom delu centralne Šumadije. Teritorijalno pripadaju opštini Gornji Milanovac. Polimetalično ležište "Rudnik" je izgrađeno od velikog broja rudnih tela (preko 90) koja, prema dosadašnjim saznanjima, zauzimaju prostor od 3 km po dužini i preko 1,5 km po širini. Ležiste karakteriše velika promenljivost veličine, zapremine i prostornog položaja rudnih tela.

OBJEKTI OTVARANJA I RAZRADE

Objekti otvaranja u jami rudnika ”Rudnik” urađeni su u proteklom periodu i locirani su od kote k+572m do kote k+830m , a bili su uslovljeni položajem i pravcem rudonosnih zona kao i njihovim zaleganjem. Otvaranje je izvršeno potkopima i jama se ubraja u brdski tip.

Šema otvaranja jame rudnika "RUDNIK"

profil jame rudnika

OTKOPAVANJE RUDE

Fizičko-mehaničke karakteristike rude i pratećih stena, oblik i položaj rudnih tela u  prostoru, veličina rudnih tela i sadržaj metala u rudi, uslovili su primenu više metoda otkopavanja, ali skoro isključivo sa otvorenim otkopima. Poslednjih 20 godina rudnik "Rudnik" za otkopavanje rudnih tela skoro isključivo primenjuje metodu frontalnog otkopavanja odozgo na dole sa otvorenim otkopima (komorno-stubna metoda). Ovom metodom, od 1953. godine zaključno sa 2013. godinom do sada otkopano je preko 70% od ukupno otkopane količine rude iz ležišta ”Rudnik”, koja iznosi 10.091.605 t.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10