Laboratorija

Laboratorija Laboratorija2

Radna jedinica Laboratorija Rudnika i flotacije „Rudnik“ sastoji se od odeljenja za pripremu uzoraka za analizu i hemijskog odeljenja.
U odeljenju za pripremu formira se reprezentativan uzorak. Materijali koji se analiziraju su uzorci geoloških istraživanja, uzorci rude koja se prerađuje, proizvodi flotacijske koncentracije i uzorci finalnih proizvoda – koncentrati olova, cinka i bakra.
Uzorci rude su u čvrstom agregatnom stanju. Priprema počinje drobljenjem uzorka do krupnoće manje od 5mm. To se postiže drobljenjem u čeljusnoj, zatim čeljusno valjkastoj drobilici. Tako izdrobljen uzorak skraćuje se na Džonsonovom razdeljivaču. Zatim se uzorak melje na disk pulverzatoru (krupnoca zrna 0,150 mm) a analitički reprezentativan uzorak se dobija mlevenjem na vibro pulverzatoru (veličina zrna 0,074 mm – uzorak samleven na „mrtvo“). Tako samleven uzorak je homogen i spreman za analizu.
Uzorci tehnološkog procesa flotacije su u obliku pulpe – mešavina rude i vode. Priprema obuhvata filtriranje uzoraka, sušenje, skracivanje i homogenizaciju.

Elementi koji se odreduju su Pb, Zn, Cu, Ag, Au, Bi, Fe, S, Cd, As standardnim hemijskim analizama primenjujući volumetrijske i gravimetrijske metode i metodu kupelacije. Metode su odabrane tako da omogućavaju davanje što tačnijih rezultata.


Da bi i operacije koje do njih dovode bile što kraće u laboratoriji „Rudnik“ je od januara 2007. godine uvedena nova kvantitativna metoda analize – Atomska absorpciona spektrofotometrija, idealna metoda za analiziranje ruda.
Atomski absorber Perkin-Elmer sa plamenom tehnikom svojim kvalitetom drži lidersku poziciju na svetskom tržištu proizvodača optičkih instrumenata.

Prednosti primene ove metode:
-Postiže se veća tačnost rezultata analiza
-Izbegavaju se hemijska odvajanja
-Postupak pri određivanju je prost – postiže se ušteda u vremenu
-Primena ove metode u geološkim i rudarskim istraživanjima je u stalnom porastu


Obzirom da su rudna ležišta „Rudnika“ polimetaličnog sastava laboratorija neprekidno radi na iznalaženju i uvođenju metoda za analizu novih elemenata.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10