O kompaniji

Na obroncima planine Rudnik nalazi se varošica Rudnik poznata po rudniku olovo, cinkove i bakrove rude Rudnik i flotacija "Rudnik" d.o.o. Rudnik. Rudarstvo na ovoj planini potiče još iz srednjeg veka i traje do danas. Intezivno bavljenje rudarstvom počinje posle drugog svetskog rata (02.07.1952. godine).

Početak rada rudnika je bio težak. Nije bilo pripremljenih rudnih tela ni hodnika. Kriza je prevaziđena polovinom šezdesetih. Sedamdesete su bile najporduktivnije, dok se osamdesetih išlo na mode- rnizaciju, (ukinuta je žičara koja je trideset godina vukla korpe do flotacije ), izgrađeno je okno na horizontu -150. Ruda se u kamionima prevozi na flotaciju gde se prerađuje i dobijaju se tri koncentrata: olovo, bakar, cink.

Krajem osamdesetih godina (19. avgusta 1987. godine) došlo je do katastrofalnog požara u flotaciji gde je izgorelo čitavo postrojenje. Mislilo se da je da je kraj, ali uz naporan rad u januaru 1988. godine nova flotacija je puštena u rad. Bio je to najsavremniji pogon u ovom delu Evrope.

Posle prevazilaženja krize i izlaska iz Kombinata Trepča 1989. godine “Rudnik” upešno radi do juna 1992. godine kada staje sa proizvodnjom zbog ratnih dešavanja i sankcija međunarodne zajednice. Posle trogodišnje pauze maja 1995. godine “Rudnik” ponovo počinje sa radom. Ratne devedesete nisu bile tako uspešne kao osamdesete. 1997. godine počinje izvoz koncentrata na ino tržište. Uspešno radi do 2003. godine kada pravi prekid od šest meseci zbog lošeg poslovanja i niskih cena metala na berzi.Nakon šestomesečne pauze počinje sa radom novembra 2003. godine.

Metodom javne aukcije održane u Beogradu 23.09.2004. godine “Rudnik” je prodat beogradskoj firmi “Contango”, kao većinaski vlasnik (70% kapitala). Transformacijom “Rudnik” čeka bolje dane. Ulože se u mehanizaciju i proizvodnju. Proizvodnja se povećava sa 11.300 t koliko je bilo 2004. godine da bi krajem 2006. godine dostigla do 21.000 t.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10